Diagnostyka i postępowanie w ratownictwie medycznymDiagnostyka i postępowanie w ratownictwie medycznym

Wydawnictwo: Górnicki
Autorzy: Pete Gregory, Ian Mursell
Wydanie polskie pod red. Jacka Smereki


Podręcznik umożliwia zapoznanie się ze wszystkimi istotnymi działami ratownictwa medycznego, przystępnie tłumaczy aspekty kliniczne postępowania, a także poprzez układ treści i materiał ilustracyjny ułatwia nabycie wymaganych umiejętności manualnych.

Każdy rozdział książki jest poprzedzony przystępnie przedstawionymi zagadnieniami z zakresu anatomii i fizjologii człowieka.
Czynności postępowania są ujęte w ramach przejrzystych, podanych w punktach procedur – wszystko wzbogacone fotografiami i rysunkami.

Spis treści:

1. Utrzymanie drożności dróg oddechowych
2. Sztuczna wentylacja
3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i podstawowe czynności resuscytacyjne
4. Defibrylacja
5. Ocena czynności układu sercowo-naczyniowego i technika badania
6. Ocena układu oddechowego i metody badania
7. Ocena stanu neurologicznego i metody badania
8. Badanie podmiotowe i nawiązywanie kontaktu z pacjentem
9. Prowadzenie dokumentacji i rejestracja danych
10. Farmakoterapia
11. Gazy stosowane w medycynie
12. Przeciwdziałanie zakażeniom
13. Dostęp naczyniowy
14. Nakłucie odbarczające jamy opłucnowej
15. Ocena i leczenie bólu
16. Postępowanie w złamaniach i urazach tkanek miękkich
17. Zabezpieczanie kręgosłupa
18.Ocena i zaopatrywanie ran i oparzeń
19.Procedury przemieszczania i transportu

Format: 170x240mm
Objętość: 392 strony, liczne ilustracje

Klienci, którzy kupili: Diagnostyka i postępowanie w ratownictwie medycznym, kupili również:

Szukaj