FAST 1 zestaw trenigowyFAST 1 zestaw treningowy

Zestaw treningowy do nauki systemu infuzji doszpikowej F.A.S.T. 1

System Infuzji Doszpikowej F.A.S.T.1 pozwala na błyskawiczną infuzję doszpikową, która jest skuteczną drogą podawania stosowanych w resuscytacji płynów do krwioobiegu pacjenta.
Ponadto, założenie wkłucia doszpikowego pozwala ominąć problem nieodłącznie związany z zakładaniem wkłucia dożylnego w przypadkach nagłych, a mianowicie trudności w zlokalizowaniu żył u chorego w stanie ciężkim

Szukaj