FAST 1FAST 1 System infuzji doszpikowej

System Infuzji Doszpikowej F.A.S.T.1 pozwala na błyskawiczną infuzję doszpikową, która jest skuteczną drogą podawania stosowanych w resuscytacji płynów do krwioobiegu pacjenta.
Ponadto, założenie wkłucia doszpikowego pozwala ominąć problem nieodłącznie związany z zakładaniem wkłucia dożylnego w przypadkach nagłych, a mianowicie trudności w zlokalizowaniu żył u chorego w stanie ciężkim.

ŁATWY
Umiejętności wymagane do obsługi systemu F.A.S.T. 1™ zostały dobrane do umiejętności potencjalnego użytkownika i jedynie minimalny trening jest potrzebny, aby zapoznać użytkownika z łatwymi w użyciu elementami systemu i prostą procedurą ich stosowania.

BEZPIECZNY
Mechanizm zwalniający F.A.S.T. 1™ bezpiecznie ustawia rurkę infuzyjną na kontrolowanej głębokości w szpiku kostnym.
System F.A.S.T. 1™ jest całkowicie bezpieczny w użyciu dla personelu medycznego.
Potężny mechanizm zgłębników kostnych w Prowadnicy cofa się automatycznie w uchwycie po uwolnieniu rurki infuzyjnej.

MOŻE BYĆ STOSOWANY WE WSZYSTKICH SYTUACJACH Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
System Infuzji Doszpikowej F.A.S.T. 1™ został skonstruowany tak, aby sprostać wymogom interwencji ratowniczych zarówno cywilnych, jak i wojskowych.
Wszystkie jego elementy zostały zaprojektowane, by skrócić czas zakładania wkłucia do infuzji i umożliwić skuteczne leczenie pacjenta pomimo trudności spotykanych w ratownictwie.

SZYBKI
Podczas prób skuteczności systemu F.A.S.T. 1™, ratownicy przeprowadzający testy uzyskują dojście dożylne w 60 – 90 sekund.
W doniesieniach z piśmiennictwa, użytkownicy – lekarze i ratownicy medyczni wskazują, że dojście dożylne można uzyskać w czasie krótszym niż około 90 sekund.
Z kolei liczne udokumentowane badania wskazują, że założenie wkłucia dożylnego w warunkach pozaszpitalnych zajmuje zwykle od 90 sekund do 10 minut, a może potrwać znacznie dłużej.

SKUTECZNY
Infuzja doszpikowa, która stanowi zasadę działania systemu F.A.S.T. 1™, jest skuteczną drogą podawania stosowanych w resuscytacji płynów do krwioobiegu pacjenta.
Ponadto, założenie wkłucia doszpikowego pozwala ominąć problem nieodłącznie związany z zakładaniem wkłucia dożylnego w przypadkach nagłych, a mianowicie trudności w zlokalizowaniu żył u chorego w stanie ciężkim.

LECZENIE PŁYNAMI W RESUSCYTACJI
System Infuzji Doszpikowej F.A.S.T. 1™ może być stosowany do podania dostatecznej objętości płynów, aby przeciwdziałać rozwojowi wstrząsu krwotocznego.
Zwykła szybkość przepływu dla soli fizjologicznej wynosi 30 ml / min przy wlewie grawitacyjnym oraz 125 ml / min przy użyciu mankietu do wlewów ciśnieniowych.
Rezultatem naszego zaangażowania w stworzenie skutecznego systemu infuzji doszpikowej jest opracowanie F.A.S.T. 1™. System ten sprawdził się jako szybki, skuteczny, łatwy w zastosowaniu i bezpieczny w użyciu zarówno w warunkach ratownictwa w nagłych przypadkach poza szpitalem, jak i w szpitalu.

Klienci, którzy kupili: FAST 1, kupili również:

Szukaj