Produkt chwilowo niedostępny

Podstawy ratownictwa medycznegoPodstawy ratownictwa medycznego dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i innych ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Autor: Opracował zespół pod kierunkiem Grażyny Gugały w składzie: Leszek Smolarczyk, Jarosław Wojtania, Karina Jarosławska-Kolman, Jarosław Kubacki, Zbigniew Pietrzak.

ISBN 83-921694-5-X
Wydanie: II
Rok wydania: 2010
Stron: 210
Format: B5
Publikacja kolorowa.

Spis Treści:
1. Podstawowe akty prawne
2. Bezpieczeństwo strażaka-ratownika
3. Elementy organizacji i taktyki ratownictwa medycznego
4. Podstawy anatomii
5. Tlenoterapia
6. Wstrząs
7. Zagrożenie życia
8. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
9. Usuwanie ciał obcych z dróg oddechowych
10. Badania wstępne
11. Zrenienia zewnętrzne - krwotoki
12. Rany i ich opatrywanie
13. Złamania
14. Oparzenia. Porażenie prądem. Udar cieplny
15. Odmrożenia. Hipotermia
16. Obrażenia wewnętrzne
17. Utonięcia
18. Postępowanie w przypadkach szczególnych
19. Zatrucia
20. Przykładowe sposoby ewekuacji poszkodowanego ze strefy zagrożenia
21. Zestaw PSP R1 i R2
22. Wprowadzenie do defibrylacji (AED)
23. Zasady współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (LPR)

Szukaj