Produkt chwilowo niedostępny

Ratownik MedycznyRatownik Medyczny

Wydawnictwo: Górnicki
Praca zbiorowa pod redakcją J. Jakubaszki
wydanie II poprawione

Omawiane zagadnienia to:
 • Organizacja medycyny ratunkowej w Polsce.
 • Psychologia w pracy ratownika medycznego.
 • Ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej.
 • Prawidłowe unoszenie i przenoszenie poszkodowanych.
 • Kinetyka urazów.
 • Drogi oddechowe: udrażnianie, sztuczne oddychanie, tracheotomia, ciała obce.
 • Układ krążenia: podstawy anatomii i fizjologii, resuscytacja dorosłych i dzieci.
 • Krwotok, wstrząs, uszkodzenia tkanek miękkich i narządów wewnętrznych.
 • Budowa układu ruchu. Mechanizm uszkodzeń. Uszkodzenia układu kostno-stawowego i mięśniowego, urazy kręgosłupa, urazy o.u.n. Unieruchamianie w zwichnięciach i złamaniach.
 • Stany nagłe neurologiczne (zaburzenia świadomości, napady drgawkowe).
 • Urazy spowodowane czynnikami fizycznymi: tonięcie i utonięcie, hipertermia, hipotermia, oparzenia, porażenia prądem.
 • Ostre zatrucia.
 • Stany nagłe w ginekologii i położnictwie: anatomia i fizjologia, poród, zaopatrzenie noworodka.
 • Stany nagłe w pediatrii: anatomia i fizjologia, resuscytacja dzieci, urazy głowy, klatki piersiowej, narządów jamy brzusznej, układu ruchu.
 • Stany nagłe w psychiatrii.
 • Organizacja ośrodków medycyny ratunkowej: powiadamianie ośrodka ratowniczego, transport karetką, transport lotniczy. Technika, zasady bezpieczeństwa w wypadkach komunikacyjnych ( wydobywanie rannych z pojazdów komunikacyjnych), zagrożenie transportowanymi materiałami niebezpiecznymi.
 • Bioterroryzm

Klienci, którzy kupili: Ratownik Medyczny, kupili również:

Szukaj