Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne - podręcznik ALSSpecjalistyczne zabiegi resuscytacyjne ALS

Wydanie oparte na wytycznych ERC 2010

Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne - podręcznik do kursu ''Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych''

Wydawnictwo: Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2013,
Oprawa: miękka foliowana, 190 str., Wymiary: 210 x 295 mm

Spis treści:
 • Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne ALS
 • Rozpoznawanie pacjentów w stanie zagrożenia życia
 • Zapobieganie wystąpieniu zatrzymania krążenia
 • Ostre zespoły wieńcowe (OZW)
 • Resuscytacja wewnątrzszpitalna
 • Algorytm zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych ALS
 • Zapewnienie drożności dróg oddechowych i wentylacja płuc
 • Monitorowanie czynności serca, elektrokardiografia, rozpoznawanie rytmu
 • Defibrylacja
 • Drogi podawania leków
 • Leki
 • Elektrostymulacja
 • Zaburzenia rytmu towarzyszące zatrzymaniu krążenia
 • Zatrzymanie krążenia, postępowanie w sytuacjach szczególnych
 • Opieka poresuscytacyjna
 • Etyczne aspekty resuscytacji
 • Wspieranie krewnych osoby resuscytowanej
 • Rejestracja i analiza danych dotyczących zatrzymania krążenia
 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych wykonywane przez ratowników przedmedycznych

Klienci, którzy kupili: Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne - podręcznik ALS, kupili również:

Szukaj