Zautomatyzowana defibrylacja zewnętrznaZautomatyzowana defibrylacja zewnętrzna

Monografia pt. Zautomatyzowana defibrylacja zewnętrzna pod red. Jerzego K. Wranicza, Krzysztofa Kaczmarka, Wojciecha Gaszyńskiego jest publikacją mającą na celu przybliżenie najczęstszych zjawisk powodujących zatrzymanie krążenia oraz zasad resuscytacji krążeniowo-oddechowej przy zastosowaniu defibrylatorów AED.

Vademecum jest kierowane do wszystkich chcących poznać zasady udzielania pierwszej pomocy w miejscach publicznych, a także paramedyków, studentów medycyny, ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa.
Książka omawia również program publicznego dostępu do defibrylacji w Polsce, założenia merytoryczne szerokiego kształcenia w zakresie AED oraz aspekty prawne.

SPIS TREŚCI:

Skuteczność resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Nagły zgon sercowy
Definicja
Mechanizmy nagłego zgonu sercowego
Epidemiologia nagłego zgonu sercowego
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR)

Elektroterapia w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Defibrylacja
Kardiowersja
Elektrostymulacja

Opis działania zautomatyzowanego defibrylatora zewnętrznego (AED)
Budowa AED
Podstawy fizjologiczne działania AED
Zastosowanie defibrylatorów zewnętrznych (AED)

Typy defibrylatorów AED dostępnych w Polsce

Obsługa defibrylatora AED
Przygotowanie AED do pracy w ustalonym miejscu
publicznym
Wykorzystanie AED w sytuacji nagłego zatrzymania
krążenia (NZK)
Procedury wymagane po zastosowaniu AED
Konserwacja defibrylatorów AED
Zasady bezpieczeństwa użytkowania defibrylatorów AED

Program publicznego dostępu do defibrylacji
Dlaczego AED?

AED w Polsce – założenia merytoryczne
Lokalizacja i liczba defibrylatorów AED
Wyszkolenie osób obsługujących AED w Polsce
Integracja ze służbami ratowniczymi i wsparcie merytoryczne
Aktualna sytuacja i dalszy rozwój powszechnego dostępu
do defibrylacji w Polsce

Aspekty prawne użycia zautomatyzowanej defibrylacji zewnętrznej
Pierwsza pomoc
Kwalifikowana pierwsza pomoc
Medyczne czynności ratunkowe
Bezpieczeństwo prawne stosowania AED

Okładka: miękka
Liczba stron: 63
Format: 145 x 205 mm
ISBN: 978-83-61257-22-6

Klienci, którzy kupili: Zautomatyzowana defibrylacja zewnętrzna, kupili również:

Szukaj