Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI – Paramedyk24.pl

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.
Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę.
W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.
Korzystając ze sklepu Paramedyk24.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu Paramedyk24.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom.

PARAMEDYK gwarantuje, że wszelkie informacje na temat zarejestrowanych użytkowników są przechowywane w sposób wykluczający ich wykorzystanie przez osoby trzecie.
Zbieranie i przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zmianami).

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w Paramedyk24.pl.


I. Kto jest administratorem danych osobowych Paramedyk24.pl?
Administratorem danych osobowych Paramedyk24.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowych jest:

PARAMEDYK
ul. Gilarska 103
03-589 Warszawa
NIP: 524-225-86-21
REGON: 014872686
CEIDG: 162307

Administrator zarejestrował u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiór danych o nazwie Paramedyk24.pl, który znajduje się w księdze numer: 1064/2014, 1065/2014.


II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?
Administrator równocześnie z zarejestrowaniem w GIODO wdrożył w Paramedyk24.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:
  • Certyfikat WILDCARD SSL firmy homeSSL. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a Paramedyk24.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
  • Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy Paramedyk24.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne oświadczenia zobowiązujące ich do ochrony danych osobowych.
  • System IT Paramedyk24.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.


III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

A. Rejestracja
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Paramedyk24.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z Paramedyk24.pl

W trakcie rejestracji prosimy o:
1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do logowania do Paramedyk24.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z Paramedyk24.pl;
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez Paramedyk24.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

B. Złożenie zamówienia
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Paramedyk24.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :
  • Poczta Polska
  • DHL

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Paramedyk24.pl
Paramedyk24.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności:
  • eCard SA operatora serwisu ePrzelewy

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu ratalnego Paramedyk24.pl sklep przekaże wszystkie dane, o ile nie zostały one podane po przejściu na stronę systemu ratalnego, wyłącznie wybranemu przez Ciebie systemowi ratalnemu.
Paramedyk24.pl współpracuje z następującymi operatorami systemów ratalnych:
  • BRE Bank SA operatora serwisu mBank Raty

C. Subskrypcja newslettera
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w Paramedyk24.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.
Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane jedynie przez Paramedyk24.pl


IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na Paramedyk24.pl
  • Paramedyk24.pl (serwer)
System informatyczny, z którego korzysta Paramedyk24.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z Paramedyk24.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na Paramedyk24.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Paramedyk24.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.


V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Paramedyk24.pl
Paramedyk24.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w Paramedyk24.pl linki do innych stron internetowych. Paramedyk24.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.


VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Paramedyk24.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.


VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa Paramedyk24.pl
Paramedyk24.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Paramedyk24.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
O takiej zmianie Paramedyk24.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).
Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.
Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem:
http://www.paramedyk24.pl/page/bezpieczenstwo


VIII. Kontakt
Paramedyk24.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu: 22 679 70 16 lub e-mail: sklep@paramedyk24.pl
W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu: 22 679 70 16 lub e-mail: sklep@paramedyk24.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
PARAMEDYK
ul. Gilarska 103
03-589 Warszawa


Wersja 1.2013 (Warszawa, dnia 10 listopada 2013 roku)BEZPIECZEŃSTWO PŁATNOŚCI KARTĄ I ePRZELEWY

Narzędzia systemowe firmy eCard SA spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa gwarantujące ochronę przekazywanych informacji przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

Wszystkie informacje przekazywane w ramach płatności kartą i ePrzelewów są szyfrowane.

Wysokie bezpieczeństwo dla transakcji kartowych zapewniane jest przez zastosowanie m.in. następujących zabezpieczeń transakcji:
• 3D Secure (Verified by VISA oraz MasterCard SecureCode),
• SSL 128 bitów (thawte SSL certyfikat)

eCard SA jako pierwszy w Polsce wdrożył technologię 3D Secure, która w znacznym stopniu redukuje ilość transakcji oszukańczych w internecie oraz przenosi odpowiedzialność za tego typu transakcje na bank, który wydał kartę.

System zapewnia wysokie bezpieczeństwo również dzięki rozwiązaniu, w którym numery kart płatniczych nie trafiają do sklepu internetowego i nigdzie nie są one przechowywane.
Klient ma gwarancję, że numer jego karty zna tylko on i jego bank.

Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą ePrzelewów jest zapewnione przez zastosowanie 128 bitowego protokołu SSL, jak również przez procedury identyfikacji klienta w banku (login, hasło, hasło jednorazowe).
Dokonując przelewu online, Klient loguje się bezpiecznie bezpośrednio na stronie swojego banku.
Informacje o jego profilu posiada tylko i wyłącznie jego bank.


Szukaj