Produkt chwilowo niedostępny

Igła doszpikowa BIG AdultIgła doszpikowa BIG Adult

Igła doszpikowa BIG (Bone Injection Gun) dla dorosłych

BIG to unikalna technika ratownicza umożliwia natychmiastowy dostęp do naczynia w przypadku wstrząsu, resuscytacji etc., niezależnie od wieku pacjenta.
Stanowi również alternatywę dla nieudanych prób kaniulacji naczynia w sytuacjach zagrożenia życia dzieci i dorosłych.

BIG Adult przeznaczony jest dla dorosłych oraz dla dzieci powyżej 12 r.ż.


BIG jest pierwszym na świecie automatycznym wkłuciem doszpikowym, przeznaczonym do uzycia u pacjentów, u których założenie obwodowego dostępu dożylnego jest bardzo trudne bądź niemożliwe.
Szczególnie podczas działań ratunkowych, kiedy czas ma krytyczne znaczenie.
BIG jest wkłuciem doszpikowym przeznaczonym do użycia przez medyczne zespoły ratunkowe w każdych warunkach.
Na etapie działań ratunkowych przedszpitalnych, jak i wewnątrzszpitalnych. Również w warunkach pola walki.
W opakowaniu znajduje się wkłucie gotowe do użycia w każdej chwili, każdym miejscu, każdej sytuacji klinicznej.

Zalety igły doszpikowej BIG:
 • stały dostęp do naczynia;
 • odpowiedni do przetaczania krwi;
 • mało bolesna penetracja igły do kości gąbczastej;
 • sprzęt jednorazowego użycia podnosi bezpieczeństwo;
 • szybka infuzja płynów i leków;
 • brak bezpośredniego kontaktu z krwią;
 • szczególnie odpowiedni w sytuacjach zagrożenia życia (wypadki lotnicze i drogowe, trzęsienia ziemi, konflikty zbrojne, w medycynie katastrof, resuscytacji, planowe znieczulenia kostne)

Rekomendowane miejsca iniekcji:
 • 1-2 cm przyśrodkowo i 1 cm proksymalnie w stosunku do guzowatości piszczelowej. U dzieci poniżej 6 roku życia i u starszych kobiet rekomendowane miejsce znajduje się 1-2 cm przyśrodkowo i 1-2 cm dystalnie do guzowatości,
 • 1-2 cm proksymalnie do podstawy kostki przyśrodkowej (4-5 cm powyżej końca kostki przyśrodkowej)
 • tylno-dystalna część nasady kości promiennej (po przeciwnej stronie do miejsca wyczuwania pulsu)
 • przednia powierzchnia głowy kości ramieniowej.

Igła doszpikowa - technika zakładania:
1. Wybierz pożądaną głębokość penetracji przez odkręcenie mankietu z cylindra obudowy
2. Umyj miejsce wkłucia środkiem dezynfekującym
3. Przyłóż pistolet do skóry trzymając i dociskając jego przednią część w płaszczyźnie prostopadłej do skóry
4. Wyciągnij zatrzask (zabezpieczenie) przez ściśnięcie jego dwóch części
5. Uruchom mechanizm przez nacisk tylnej części urządzenia do rączki obudowy
6. Usuń pistolet i obudowę z trokara
7. Wyciągnij sztylet trokara aby oddzielić go od igły. Tylko igła musi pozostać w kości.
8. Podłącz strzykawkę lub zestaw do infuzji
9. Możesz zaaspirować 2-5 cc szpiku kostnego do heparynizowanej strzykawki do badań laboratoryjnych lub możesz podać leki lub płyny. Dla zmniejszenia odczucia bólu podczas infuzji płynu u przytomnego pacjenta poleca się wykonać wolną infuzję 1-5 cc 1% lignocainy. Dla utrzymania optymalnego przepływu poleca się utrzymać wysokie ciśnienie do 300 mmHg na worku z płynem infuzyjnym.
10. Mała igła trokaru pozwala na szybką penetrację przez warstwę korową kości i zapewnia najlepszą stabilizację igły w miejscu wkłucia, zabezpieczając przed przeciekiem płynu dookoła igły. Zatrzask zabezpieczający założony dookoła igły dodatkowo ją stabilizuje.

Zalecana głębokość penetracji:

Dorośli:
A. Przyśrodkowo od guzowatości kości piszczelowej- 2,5cm
B. Powyżej kostki przyśrodkowej - 2,0cm
C. Dystalna część kości promieniowej- 1,5cm
D. Głowa kości ramieniowej - 2,5cm

Dzieci w wieku od 0 do 12 lat
A. Przyśrodkowo od guzowatości kości piszczelowej- 1,5cm
B. Powyżej kostki przyśrodkowej- 1,0cm
C. Głowa kości ramieniowej - 1,5cm

Dzieci w wieku od 0 do 6 lat
(B.I.G. rozmiar dziecięcy)
A. Przyśrodkowo od guzowatości kości piszczelowej- 1-1,5cm
B. Powyżej kostki przyśrodkowej - 0,75-1cm

Klienci, którzy kupili: Igła doszpikowa BIG Adult, kupili również:

Szukaj