Produkt chwilowo niedostępny

Igła doszpikowa BIG PediatricIgła doszpikowa BIG Pediatric

Igła doszpikowa BIG (Bone Injection Gun) dla dzieci poniżej 12 r.ż.

BIG to unikalna technika ratownicza umożliwia natychmiastowy dostęp do naczynia w przypadku wstrząsu, resuscytacji etc., niezależnie od wieku pacjenta.
Stanowi również alternatywę dla nieudanych prób kaniulacji naczynia w sytuacjach zagrożenia życia dzieci i dorosłych.


BIG jest pierwszym na świecie automatycznym wkłuciem doszpikowym, przeznaczonym do uzycia u pacjentów, u których założenie obwodowego dostępu dożylnego jest bardzo trudne bądź niemożliwe.
Szczególnie podczas działań ratunkowych, kiedy czas ma krytyczne znaczenie.
BIG jest wkłuciem doszpikowym przeznaczonym do użycia przez medyczne zespoły ratunkowe w każdych warunkach.
Na etapie działań ratunkowych przedszpitalnych, jak i wewnątrzszpitalnych. Również w warunkach pola walki.
W opakowaniu znajduje się wkłucie gotowe do użycia w każdej chwili, każdym miejscu, każdej sytuacji klinicznej.

Zalety igły doszpikowej BIG:
 • stały dostęp do naczynia;
 • odpowiedni do przetaczania krwi;
 • mało bolesna penetracja igły do kości gąbczastej;
 • sprzęt jednorazowego użycia podnosi bezpieczeństwo;
 • szybka infuzja płynów i leków;
 • brak bezpośredniego kontaktu z krwią;
 • szczególnie odpowiedni w sytuacjach zagrożenia życia (wypadki lotnicze i drogowe, trzęsienia ziemi, konflikty zbrojne, w medycynie katastrof, resuscytacji, planowe znieczulenia kostne)

Rekomendowane miejsca iniekcji:
 • 1-2 cm przyśrodkowo i 1 cm proksymalnie w stosunku do guzowatości piszczelowej. U dzieci poniżej 6 roku życia i u starszych kobiet rekomendowane miejsce znajduje się 1-2 cm przyśrodkowo i 1-2 cm dystalnie do guzowatości,
 • 1-2 cm proksymalnie do podstawy kostki przyśrodkowej (4-5 cm powyżej końca kostki przyśrodkowej)
 • tylno-dystalna część nasady kości promiennej (po przeciwnej stronie do miejsca wyczuwania pulsu)
 • przednia powierzchnia głowy kości ramieniowej.

Igła doszpikowa - technika zakładania:
1. Wybierz pożądaną głębokość penetracji przez odkręcenie mankietu z cylindra obudowy
2. Umyj miejsce wkłucia środkiem dezynfekującym
3. Przyłóż pistolet do skóry trzymając i dociskając jego przednią część w płaszczyźnie prostopadłej do skóry
4. Wyciągnij zatrzask (zabezpieczenie) przez ściśnięcie jego dwóch części
5. Uruchom mechanizm przez nacisk tylnej części urządzenia do rączki obudowy
6. Usuń pistolet i obudowę z trokara
7. Wyciągnij sztylet trokara aby oddzielić go od igły. Tylko igła musi pozostać w kości.
8. Podłącz strzykawkę lub zestaw do infuzji
9. Możesz zaaspirować 2-5 cc szpiku kostnego do heparynizowanej strzykawki do badań laboratoryjnych lub możesz podać leki lub płyny. Dla zmniejszenia odczucia bólu podczas infuzji płynu u przytomnego pacjenta poleca się wykonać wolną infuzję 1-5 cc 1% lignocainy. Dla utrzymania optymalnego przepływu poleca się utrzymać wysokie ciśnienie do 300 mmHg na worku z płynem infuzyjnym.
10. Mała igła trokaru pozwala na szybką penetrację przez warstwę korową kości i zapewnia najlepszą stabilizację igły w miejscu wkłucia, zabezpieczając przed przeciekiem płynu dookoła igły. Zatrzask zabezpieczający założony dookoła igły dodatkowo ją stabilizuje.

Zalecana głębokość penetracji:

Dzieci w wieku od 0 do 12 lat
A. Przyśrodkowo od guzowatości kości piszczelowej- 1,5cm
B. Powyżej kostki przyśrodkowej- 1,0cm
C. Głowa kości ramieniowej - 1,5cm

Dzieci w wieku od 0 do 6 lat (B.I.G. rozmiar dziecięcy)
A. Przyśrodkowo od guzowatości kości piszczelowej- 1-1,5cm
B. Powyżej kostki przyśrodkowej - 0,75-1cm

Klienci, którzy kupili: Igła doszpikowa BIG Pediatric, kupili również:

Szukaj