Produkt chwilowo niedostępny

Maska krtaniowa Soft Seal jednorazowaMaska krtaniowa jednorazowa SOFT SEAL

Jednorazowa maska krtaniowa z mankietem SOFT SEAL

Dzięki uszczelnieniu na poziomie krtani pozwala utworzyć ustno-gardłową drogę oddechową w istotnie mniej urazowy sposób niż rurka dotchawicza, stwarzając mniejsze opory przepływu gazu oraz wywołując znacznie słabszą odpowiedź hemodynamiczną organizmu

Wprowadzenie maski odbywa się łatwo i szybko bez laryngoskopu, a w większości przypadków nie jest konieczne zwiotczanie mięśni.
Po wprowadzeniu maska krtaniowa zapewnia bezpieczniejszą kontrolę oddechu, niż maska twarzowa.
Ponieważ nie ma konieczności podpierania podbródka pacjenta personel medyczny ma wolne ręce.
Może być stosowana do spontanicznej i kontrolowanej wentylacji podczas znieczulenia ogólnego.

BEZPIECZNA WENTYLACJA
Szacuje się, że od czasu wprowadzenia pierwszej maski na rynek w 1988 r. przeprowadzono przy jej użyciu 150 mln znieczuleń (blisko 30 procent znieczuleń ogólnych na świecie wykonuje się przy zastosowaniu maski krtaniowej)

PODSTAWOWE CECHY
 • Niskociśnieniowy mankiet Soft-Seal wykonany z materiału o potwierdzonej klinicznie, obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, zapewniający dobre uszczelnienie i spowalniający wzrost ciśnienia w mankiecie w trakcie intubacji.
 • Przezroczysty, wykonany z termoplastycznego PCV korpus maski, pozwalający na obserwację skroplonego gazu. Gładkie przejście rurki w maskę, ułatwiające jej wprowadzenie.
 • Przewód łączący mankiet z balonikiem kontrolnym w innym kolorze niż korpus rurki, wtopiony w rurkę, dzięki czemu zminimalizowane jest ryzyko uszkodzenia przez zęby.
 • Balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia (płaski przed wypełnieniem) z informacją o maksymalnej objętości wypełnienia mankietu, nazwą producenta, rozmiarem maski.

Dostępna w 7 rozmiarach:
 • 1 - noworodek <5kg
 • 1.5 - niemowlę 5-10kg
 • 2 - dziecko 10-20kg
 • 2.5 - dzieci 20-30kg
 • 3 - młodzież/dorośli 30-50kg
 • 4 - dorośli 50-70kg
 • 5 - dorośli powyżej 70kg

Szukaj