Opatrunek indywidualny Olaes Modular 6"Opatrunek indywidualny Olaes Modular Bandage 6"

Większa wersja opatrunku Olaes - bandaż 15cm.
Opatrunek OLAES został zaprojektowany w odpowiedzi na trudne warunki pola walki, na bazie doświadczeń jednostek specjalnych w Iraku i Afganistanie.

OLAES jest umieszczony w sterylnym, hermetycznym opakowaniu, wewnątrz którego znajduje się próżnia.
Powoduje to zmniejszenie rozmiarów opatrunku, który dzięki temu można przymocować do kamizelki taktycznej, hełmu lub włożyć do plecaka.

OLAES jest rozwiązaniem typu wszystko w jednym tzn. można użyć go w przypadku różnych typów zranień.

Może być stosowany zarówno przez ratownika medycznego, jak i żołnierza przeszkolonego w zakresie pierwszej pomocy.

OLAES pozwala ratownikowi wyjąć z kompresu wyjałowioną gazę o gęstej, nieregularnej strukturze i za jej pośrednictwem uzyskać ucisk dokładnie w miejscu, gdzie jest to potrzebne.
Za jej pomocą można usunąć ciała obce z rany i okolic. Następnie gazę można owinąć kompresem nieprzywierającym do rany i ścisnąć bandażem elastycznym w celu ochrony rany przed zanieczyszczeniem i uzyskania precyzyjnego bezpośredniego ucisku.

Gazę można zastosować do jednoczesnego zaopatrzenia tym samym opatrunkiem zarówno rany wlotowej, jak i wylotowej (wg nowych wytycznych rany postrzałowe powinny być zapakowane gazą, czyli do kanału powinna zostać wciśnięta gaza, aby ucisnąć krwawiące naczynie krwionośne).

Bandaż elastyczny posiada rozmieszczone poprzecznie cienkie taśmy typu rzep uniemożliwiające przypadkowe rozwinięcie się bandaża w czasie jego stosowania.
Ta funkcja również ogranicza możliwość zanieczyszczenia opatrunku, szczególnie gdy ranny znajduje się w takim środowisku, jak pustynia czy lasy tropikalne.
Nie ma możliwości, by rolka bandaża rozwinęła się sama, co może się zdarzyć w sytuacji, gdy ratownik jest w stanie silnego stresu. Taśmy stabilizują również opatrunek po końcowym jego zamocowaniu.

Wewnątrz opatrunku OLAES znajduje się plastikowa folia, która służy jako opatrunek okluzyjny na rany postrzałowe klatki piersiowej oraz jako izolacja termiczna.

Specyfikacja:
  • bandaż elastyczny: szerokość 15cm, długość 120cm
  • kompres na ranę: 15x15cm
  • gaza rolowana o szerkości 10cm i długości ok.260cm
  • folia uszczelniająca rany klp: 11x11cm
  • orientacyjne wymiary zapakowanego próżniowo opatrunku: 15x5x4cm

Numer NSN 6510-01-558-3343


Instrukcja użycia opatrunków OLAES

Recenzja opatrunku Olaes na blogu kryzysowo.pl

PARAMEDYK jest wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem produktów TacMed Solutions na terenie Polski

Klienci, którzy kupili: Opatrunek indywidualny Olaes Modular 6", kupili również:

Szukaj