PARAMEDYK SIMULATIONPARAMEDYK jest wyłącznym dystrybutorem firmy TacMed Simulation na terenie Polski (wchodzącej w skład TacMed Solutions), producenta najlepszych symulatorów medycznych do nauki procedur medycznych na polu walki oraz w warunkach niebezpiecznych.

Katalog symulatorów TacMed Simulations - wersja angielska

Katalog symulatorów TacMed Simulations - wersja polska


Szukaj